با توجه به کشت این گیاه منحصر به فرد در ایران و امکان سازگاری و پرورش این درختچه در آب و هوای کویری با شب های خنک و روزهای گرم و آب و خاک شور، دستیابی به اطلاعات دقیق از خصوصیات مورفولوژیکی و ژنتیکی زرشک ایرانی حیاتی است.

از چنین اطلاعاتی می توان برای ایجاد برنامه های اصلاحی برای توسعه واریته های جدید برای بازار تازه و همچنین اهداف دارویی و زینتی استفاده کرد.

زرشک پفکی فله در بازار به راحتی یافت می شود و مشتریان می توانند در مقدار دلخواه آن را تهیه نمایند.

برنامه های تحقیقاتی با تمرکز بر توسعه ارقام با کمیت و کیفیت بالای میوه و مقاومت در برابر شرایط نامساعد محیطی در نهایت ارقام مناسبی را برای معرفی در سطح جهانی ایجاد می کند.

توصیف تنوع مورفولوژیکی برای تعیین ویژگی های فنوتیپی که به تنوع کل در مجموعه ژرم پلاسم کمک می کند مفید است.

تجزیه و تحلیل داده های چند متغیره یک تکنیک آماری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی در بین جمعیت های گیاهی است.

ویژگی‌های مورفولوژیکی کمی و کیفی می‌توانند مجموعه داده‌های مفیدی را برای تنوع فنوتیپی در میان توده‌های گیاهی با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره فراهم کنند (De Oliveira و همکاران، 2012؛ Furones-Pérez and Fernández-López، 2009؛ Mehmood et al., 2014).

تجزیه و تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل خوشه ای، و تجزیه و تحلیل سه پلات، محبوب ترین تکنیک های چند متغیره برای توصیف توابع با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی هستند.

استفاده از این تکنیک ها می تواند اطلاعات مفیدی را در مورد صفات مورفولوژیکی که به تنوع ژنتیکی در مجموعه های ژرم پلاسم کمک می کند، ارائه دهد (خدادادی و همکاران، 2011؛ محمدی و پراسانا، 2003).

روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره توسط بسیاری از محققین برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در برخی از مجموعه های ژرم پلاسم درختان میوه استفاده شده است (گانوپولوسا و همکاران، 2016؛ خدیوی خوب، 2014؛ سرخوش و همکاران، 2009).

با این حال، ما هیچ مطالعه ای پیدا نکردیم که در آن از تجزیه و تحلیل های چند متغیره برای افتراق توده ها در مجموعه ژرم پلاسم زرشک بومی در ایران استفاده شده باشد.

با توجه به توسعه ارقام تجاری زرشک برای بازارهای مختلف در سطح جهان، این مطالعه به منظور کسب آگاهی بیشتر در مورد روابط بین ویژگی‌های زرشک ایرانی انجام شد.

تا آنجا که ما می دانیم، این اولین گزارش در مورد ارزیابی کمی و کیفی صفات مورفولوژیکی توده های بربری ایران است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *